TÌM HIỂU THÊM VỀ KHÓA HỌC

Các khóa học PATF tạo cho các học viên tham gia cơ hội ĐƯỢC THẤY và ĐƯỢC BIẾT. Các khóa học PATF yêu cầu và giúp đỡ học viên có thể tổ chức, quản lý và giao tiếp cũng như thể hiện được khả năng sáng tạo của họ. Các khóa học

PATF và Kho lưu trữ Công việc là một CV liên tục phát triển, thực sự cho thấy được sự thể hiện và phát triển năng lực của học viên.

Các khóa học tuân theo Quy trình tạo sản phẩm được sử dụng trong môi trường sản xuất và doanh nghiệp hiện nay. Yêu cầu nghiên cứu, tạo các bản vẽ phác thảo, các thông số kỹ thuật, các hình ảnh 2D và 3D, storyboard, một bài thuyết trình cuối khóa và video giới thiệu bản thân. Khóa học cũng có thể tập trung vào các yếu tố cụ thể của quy trình tạo sản phẩm. Điều này cho phép các học viên thể hiện được các kỹ năng tổng thể của họ và giúp các nhà tuyển dụng quyết định được ai là người đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tuyển dụng của họ, cũng như phù hợp với cơ cấu tổ chức và văn hóa của họ. 

Các khóa học PATF sẽ các định các điểm mạnh và điểm yếu của các học viên. Điều này. sẽ giúp các học viên, các trường đại học và các nhà tuyển dụng đưa ra được cách học đúng đưa ra các quyết định về phát triển sự nghiệp và các vị trí việc làm đúng đắn. Bằng cách xác định và theo dõi các điểm mạnh và điểm yếu, chúng ta có thể tập trung vào việc cải thiện, xây dựng nhóm và phát triển sự nghiệp. ĐƯỢC THẤY. ĐƯỢC BIẾT.

Các khóa học PATF là dành cho tất cả mọi người và có thể được phát triển cho các công ty muốn phát triển các chương trình nội bộ để phát triển hơn nữa và giám sát sự phát triển cá nhân, nhân sự của họ

CÁC KHÓA HỌC HIỆN TẠI

viVI